Kredittkort uten kredittsjekk

Hvorfor vil du egentlig ha et kredittkort uten kredittsjekk? Det kan være for at du har problemer med å betale gjelden du allerede har. Et kredittkort vil i de fleste tilfeller ikke kunne hjelpe deg videre her. Det vil bare medføre at du igjen vil få mer gjeld som du ikke klarer å betjene. I noen tilfeller kan det også være løsningen om du ikke får andre typer lån som private lån og forbrukslån. Uansett vil ikke kredittkortselskapene gi deg et kredittkort uten at du kan vise til noen form for inntjening, for de vil ha pengene sine.

Du må derfor angripe situasjonen litt annerledes, om du søker på et kredittkort og du ikke får innvilget kredittkortet, så ta kontakt med kredittkortutstederen og spør etter hvorfor. Som oftest vil det være at du har en betalingsanmerkning, den kan du heldigvis lett få fjernet. Kredittopplysningsselskapene skal fjerne opplysningene om betalingsanmerkninger så snart de er gjort opp. Du må derfor finne en måte å få betalt dem og så kontakte dem for å fjerne betalingsanmerkningene. Det blir som oftest gjort i løpet av få dager. På den måten kan du på nytt søke om et kredittkort.

Om du derimot ikke har mulighet, men kan vise til lønnsgrunnlag, så kan du kontakte kredittkortselskapet og spørre dem om du kan bruke ditt kredittkort til refinansiering av annen gjeld, og så betale ned på kredittkortet fordelt på flere måneder. Det er en dyrere løsning, men er du i knipe så vil det i hvert fall løse betalingsanmerkningene dine. Dessverre så er det altså ikke noe kredittkortselskap som vil utstede et kredittkort uten kredittsjekk, men prøv å søk uansett.

Reklame